POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

TELECOM INSTRUMENTS SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în n Voluntari, strada Erou Serban Ion, nr 36, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J23/2827/2009, cod unic de înregistrare RO26308986 prelucrează datele dvs. personale în deplină concordanță  cu Regulamentul (UE) nr. 679/ 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date (“GDPR”), precum și în conformitate cu orice alta legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Prezenta Politică de confidențialitate (“Politica”) explică modul în care colectăm, utilizăm și gestionăm datele dvs. cu caracter personal. Vă rugăm să acordați atenție acestei Politici pentru a facilita înțelegerea scopului prelucrării datelor dvs., cum vor fi acestea utilizate. Pentru claritate, sintagmele si noțiunile scrise cu majusculă vor avea sensul conferit prin intermediul Termenilor si condițiilor de utilizare, pe care o regăsiți în cadrul site-ului pe pagina meniului principal.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic aceasta Politică, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa în cadrul site-ului (www.telecominstruments.ro), versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acesteia.

Prezenta Politică se aplica TELECOM INSTRUMENTS, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal. Politica acoperă toate prelucrările de date cu caracter personal din cadrul TELECOM INSTRUMENTS, indiferent de formatul pe care acestea sunt stocate (format hârtie, digital sau orice alt format).

Care sunt datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs.

Întrucât colectăm datele cu caracter personal direct de la dvs. exercitați un control direct asupra informațiilor pe care ni le oferiți. Datele pe care le prelucrăm sunt:

 • numele si prenumele;
 • numărul de telefon;
 • adresa de e-mail;
 • datele cardului bancar (număr card, emitent și cod de securitate);

Colectăm aceste date din momentul în care dvs. ați creat Contul de membru sau în urma intervenirii unei modificări în legătură cu informațiile pe care ni le-ați furnizat la acel moment.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării website-ului TELECOM INSTRUMENTS, pentru a putea determina și eventual îmbunătăți design-ul website-ului. Aceste informații sunt prelucrate în formă anonimizată, așa cum este definit în prevederile GDPR.

Pentru a vă personaliza experiența online și, în cazul în care vă exprimați consimțământul expres în acest sens, pentru a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. (eventual promoții personalizate) vă solicităm acordul expres privind prelucrarea datelor personale (adresa de email, nr. telefon, nume și prenume). În  acest sens, vă puteți exprima consimțământul în momentul creării contului; vă puteți oricând retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing prin trimiterea unui email la adresa office@telecominstruments.ro. 

Pentru evitarea oricăror dubii, vă informăm că serviciul sau folosirea site-ului nu sunt restricționate în niciun fel în cazul în care nu vă exprimați consimțământul în vederea prelucrării datelor în scopuri de marketing.

Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, așa cum acestea sunt definite în cadrul GDPR. De asemenea, nu colectăm și nu prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Nu folosim datele colectate în scopuri de marketing decât în urma exprimării consimțământului dvs. expres si prealabil.

Scopurile și temeiurile prelucrării

Prelucram datele dvs. în următoarele scopuri:

 1. Pentru prestarea Serviciului oferit de către TELECOM INSTRUMENTS. In acest context, precizăm că datele dvs. sunt prelucrate în vederea:
 • creării și administrării Contului de membru;
 • procesării plăților pentru utilizarea serviciului oferit de TELECOM INSTRUMENTS;
 • asigurării serviciilor suport, inclusiv a soluționării eventualelor solicitări formulate de către dvs. în legătură cu serviciul prestat.

Prelucrarea datelor dvs. în scopurile menționate are la bază necesitatea încheierii și executării contractului agreat între dvs. și TELECOM INSTRUMENTS și respectiv a îndeplinirii de către noi a unor obligații legale (în principal de natură fiscală și contabilă). În cazul în care nu sunteți de acord să ne furnizați și, implicit, să colectăm și să prelucrăm datele precizate, suntem în imposibilitatea de a furniza Serviciul.

 1. Pentru marketing

Ne dorim să vă furnizăm permanent informații actualizate cu privire la Serviciul TELECOM INSTRUMENTS Cu toate acestea, putem trimite astfel de materiale de marketing numai dacă optați pentru primirea acestora. Ne asigurăm în orice caz că aceste prelucrări în scopuri de marketing se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. Aveți în orice moment dreptul să renunțați la primirea acestor informații transmițându-ne un email la adresa office@telecominstruments.ro; 

 1. Pentru asigurarea respectării legislației aplicabile, inclusiv în domeniul siguranței cibernetice, protejării datelor prelucrate de TELECOM INSTRUMENTS, precum a bunurilor și persoanelor, inclusiv a drepturilor și libertăților dvs., astfel:
 • pentru a preveni tentativele de fraudă;
 • pentru implementarea măsurilor necesare de protecție și detectare a eventualelor atacuri cibernetice;

Destinatarii datelor dvs.

In principal, datele dvs. personale pot fi accesate de către:

 • angajații si reprezentanții TELECOM INSTRUMENTS;
 • Platforma de efectuare a plăților, strict cu privire la datele personale necesare pentru efectuarea plăților; Politica de confidențialitate a platformei poate fi consultată la https://www.telecominstruments.ro/politicadeconfidentialitate.
 • Autorităților publice, în cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim.
 • Serviciul de contabilitate/facturare (datele necesare întocmirii și prelucrării facturilor, înregistrărilor contabile);

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Cu toate acestea, este posibil ca datele stocate prin intermediul serverelor internaționale să se găsească pe teritoriul altor state din Uniunea Europeană.

Ne asigurăm permanent ca accesul terților și transferul datelor dvs. să se realizeze în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor și în baza unor contracte încheiate cu respectivii terți, în care sunt definite adecvate de protecție.

Perioada pentru care vor fi stocate datele dvs.

Datele personale vor fi stocate toată perioada în care veți deține un Cont de membru.

În cazul în care contul dvs. este suspendat din inițiativa TELECOM INSTRUMENTS, pe fondul nerespectării obligațiilor contractuale sau în cazul constatării unor fapte neconforme cu practicile TELECOM INSTRUMENTS (inclusiv, dar fără a se limita la: limbaj licențios, distrugere de bunuri etc.) datele dvs. vor fi păstrate vreme de 6 (șase) luni, timp în care vă puteți exercita drepturile dvs. așa cum sunt ele prevăzute în legea aplicabilă și menționate în prezenta Politică de Confidențialitate.

În cazul în care decideți închiderea (dezactivarea permanenta) a Contului dvs., datele personale atașate acestuia vor fi șterse automat din sistem. Vă rugăm să rețineți ca dezinstalarea Aplicației de pe un anumit suport (telefon, tabletă, stație fixa) NU are drept consecință dezactivarea Contului.

Pe cale de excepție de la cele menționate anterior, datele personale conținute în documente financiare, fiscale, contabile vor fi supuse termenelor de retenție aplicabile actelor respective; de pildă, facturile fiscale sunt stocate, conform legii, vreme de 10 ani, și, in consecință, datele dvs. personale conținute in respectivele documente vor fi stocate pentru aceeași perioadă.

 Drepturile dvs.

Conform GDPR, dvs. beneficiați de următoarele drepturi:

Acces: Puteți oricând solicita informații cu privire la datele Dvs. prelucrate și stocate de către TELECOM INSTRUMENTS, completând un formular de solicitare la sediul TELECOM INSTRUMENTS sau trimițând un mesaj electronic la adresa office@telecominstruments.ro

Rectificarea datelor: Aveți dreptul să solicitați actualizarea, completarea sau rectificarea datelor personale prelucrate de către TELECOM INSTRUMENTS.

Stergerea datelor: Puteți solicita ștergerea datelor dvs. personale prelucrate de TELECOM INSTRUMENTS. 

Restrictionarea datelor: Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale prelucrate de TELECOM INSTRUMENTS. 

Opozitia: Aveți dreptul ca oricând să vă exprimați opoziția în privința prelucrării datelor dvs.

Portabilitatea datelor: Puteți solicita furnizarea datelor dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta sa fie „portat” direct către un alt operator de date.

Luarea de decizii automate: Puteți solicita să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată; la data publicării prezentei politici, TELECOM INSTRUMENTS nu folosește niciun proces decizional bazat pe prelucrarea automată a datelor

PLangeri:

Puteți formula plângeri la autoritatea de supraveghere în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care va vizează se face nelegal.

Datele autorității de supraveghere sunt:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

București, Sector 1, Bd. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, cod poștal 010336

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a limita dreptul dvs. de a va adresa autorității de supraveghere, vă recomandam ca în prealabil să ne contactați, iar noi vom depune eforturile necesare pentru a răspunde solicitărilor si exigențelor dvs.

Date de contact: Mihaela Dumitru (office@telecominstruments.ro) sau în mod direct prin intermediul site-ului.

Solicitările efectuate în exercitarea drepturilor dvs. legitime sunt scutite de orice taxe, în condițiile legii.

Ne propunem să răspundem solicitărilor dvs. într-un termen rezonabil, în funcție de complexitatea obiectului acestora. În orice caz, termenul de soluționare a cereri va fi de cel mult o lună.

Cum asigurăm securitatea datelor dvs. personale

Datele dvs. sunt stocate și procesate prin intermediul serviciilor și serverelor TELECOM INSTRUMENTS, servicii certificate internațional pentru siguranță și conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor. Mai multe informații despre conformitate și condiții de securitate pot fi consultate la adresa https://…….in-iso-certifications/

Pentru asigurarea protecției informațiilor si datelor personale în legătură cu efectuarea plăților, acestea sunt prelucrate de către  procesatorul de plăți autorizat TELECOM INSTRUMENTS, înregistrat în București, RO26308986, J23/2827/2009, cont bancar RO35BACX0000000695347000, deschis la Banca Unicredit Bank, Ag. Panduri. 

Comunicarea cu serverul dedicat efectuării plăților se face exclusiv prin protocoale de comunicație criptate (https), în conformitate cu regulile stabilite de Apple și Google în domeniul efectuării plăților.